CONTOH SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Form 3/PPR-IPB/2007


SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama lengkap : .....................................................

Jenis kelamin : .....................................................

Alamat : .....................................................

.....................................................
Menyatakan bersedia untuk menjadi Bakal Calon Rektor IPB periode 2007-2012..............., ..... Agustus 2007


Yang menyatakan kesediaan,


Materai Rp. 6.000,-

ttd

Nama Lengkap

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1876933177057504259#editor/target=post;postID=5371994158039169114
close

DMC