SURAT PERMOHONAN FUNGSIONAL


Perihal : permohonan                                                      Meulaboh, 19 Desember 2005
                                                                                                         Kepada
                                                                                   Yth.Bupati Kabupaten Aceh Barat
                                                                                            C/q Bagian Kepegawaian
                                                                                                             Di
                                                                                                       Meulaboh

            Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama                           : EVI DARNI. S.Kep
TP.TGL Lahir             : Meulaboh, 26 Juni 1973
N I P                           : 140 275 494
Pangkat / Gol. Ruang  : Penata Muda TK I / III/b
Unit Kerja                   : Staf Puskesmas Kaway XVI
Alamat                        : Jln Gajah Mada. Lr Unta. No 10. Drien Rampak. Kecamatan
                                       Johan Pahlawan. Kabupaten Aceh Barat.

         Menerangkan bahwa saya telah menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Padjadjaran, Tahun akademik 2005/2006. Memohon kepada Bapak untuk memberi keizinan kepada saya, agar dapat diangkat kembali menjadi tenaga Fungsional ditempat saya bekerja sebelumnya.

         Untuk melengkapi permohonan ini saya lampirkan:
1. SK CPNS
2. SK Terakhir
3. Surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan
4. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah

         Demikianlah surat permohonan ini saya buat. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan  bagi Bapak. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

                                                                                                            Hormat Saya
                                                                                                            Pemohon


                                                                                                            EVI DARNI. S.Kep.
                                                                                                            NIP 140 275 494

Perihal : permohonan                                                      Meulaboh, 19 Desember 2005
                                                                                                         Kepada
                                                                                   Yth.Bupati Kabupaten Aceh Barat
                                                                                            C/q Bagian Kepegawaian
                                                                                                             Di
                                                                                                       Meulaboh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama                           : EVI DARNI. S.Kep
TP.TGL Lahir             : Meulaboh, 26 Juni 1973
N I P                           : 140 275 494
Pangkat / Gol. Ruang  : Penata Muda TK I / III/b
Unit Kerja                   : Staf Puskesmas Kaway XVI
Alamat                        : Jln Gajah Mada. Lr Unta. No 10. Drien Rampak. Kecamatan
                                       Johan Pahlawan. Kabupaten Aceh Barat.

         Menerangkan bahwa saya telah menyelesaikan Pendidikan Program Akademik di Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Padjadjaran, Tahun akademik 2005/2006. Memohon kepada Bapak untuk memberi keizinan kepada saya, agar dapat melanjutkan Program Profesi Pendidikan Ners di Fakultas ILmu Keperawatan Universitas Padjadjaran Bandung. Pendaftaran Program Pendidikan NERS ini akan diselenggarakan pada Bulan Februari 2006 dan atau bulan Agustus 2006. Untuk itu memohon kepada Bapak untuk memberikan Tugas Belajar kapada saya.

         Untuk melengkapi permohonan ini saya lampirkan:
1. SK CPNS
2. SK Terakhir
3. Surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan
4. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah
5. Surat Keterangan wajib Mengikuti program Profesi NERS

         Demikianlah surat permohonan ini saya buat. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan  bagi Bapak. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.


                                                                                                            Hormat Saya
                                                                                                            Pemohon


                                                                                                            EVI DARNI. S.Kep.
                                                                                                            NIP 140 275 494

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1876933177057504259#editor/target=post;postID=5371994158039169114
close

DMC